... (několik řádků kódu) ...
top of page

Technologie laserového značení

Laserová technologie umožňuje vytvářet trvalé značení s vysokou přesností a rozlišením. Značící lasery vyžadují minimální údržbu a odbourávají potřebu nákupu spotřebního materiálu, jako jsou inkousty a ředidla. Laserem je možné označit téměř jakýkoliv materiál, přičemž je možné použít statické značení nebo značení přímo ve výrobní lince na pohybující se výrobek.

 

Materiál produktu je určujícím faktorem pro volbu správné laserové technologie. Materiál může reagovat na laserový paprsek různým způsobem - například změnou barvy, změnou struktury materiálu nebo úplným odpařením povrchové vrstvy. Právě reakce daného materiálu na laserový paprsek rozhoduje o výsledném vzhledu značení. Některé materiály vykazují jenom nepatrnou nebo i žádnou reakci na laserový paprsek. V těchto případech je někdy možné tyto materiály upravit pomocí přídavku příměsí a pigmentů.

Pro správnou volbu značícího laseru je potřeba specifikovat požadavky na přesnost, čitelnost a umístění kódu, analyzovat podmínky provozu a otestovat materiál produktu. V současnosti je možné pro značení využít několik typů laserových technologií s rozdílnými vlastnostmi laserového paprsku:

CO2 LASER

Technologie využívá jako aktivní prostředí trubici s CO2 plynem. Paprsek má nejdelší vlnovou délku 10,6 μm a je nejvhodnější pro značení organických materiálů, jako je dřevo, papír, keramika, sklo, plasty, kůže, textil a pod.

VLÁKNOVÝ LASER

Generování záření dochází v optickém vláknu. Laserové paprsky vláknového laseru mají vlnovou délku 1,06 μm a mají nejvyšší intenzitu paprsku. Jsou vhodné k použití pro značení kovových materiálů a plastů.

UV LASER

Laserové paprsky vláknového laseru mají velmi krátkou vlnovou délku 355 nm. Díky tomu umožňují velice jemné a precizní značení bez hloubkového poškození materiálu. Lze ho využít pro jinak těžce značitelné plasty, které silně reagují na laserové paprsky větších vlnových délek.

ZELENÝ LASER

"Studený" laser s velmi malou vlnovou délkou a minimálními teplotními účinky.  Využívá se ke značení tepelně senzitivních materiálů, jako jsou některé plasty, silikon a také pro vysoce reflexní materiály jako např. zlato, měď, stříbro.

MOPA

"Master Oscillator Power Amplifier" neboli MOPA laser má konstrukci podobnou vláknovému laseru s vlnovou délkou 1,06 μm. Výhodou je navíc možnost řízení pulsu laserového papsku, co umožňuje jeho přizpůsobení pro různé materiály a zvyšuje univerzálnost použití. laserového paprsku díky čemu je

3D LASEROVÉ ZNAČENÍ

Tato technologie umožňuje značení zakřivených ploch nebo tvarovaných výrobků, které je potřeba označit v místech s různou vzdáleností od laserové hlavy.

3D optický systém  dokáže ovládat parametry laserového paprsku tak, aby nebylo potřeba měnit vzdálenost laserové hlavy od produktu.

bottom of page