NOVÉ - dotace na výměnu CO2 laserů ve výši 65 %

 

Dotace na výměnu CO2 laserů za úsporné a efektivní vláknové lasery

 
Vláknové lasery ORCA machines požadavek na energetickou úsporu splňují!

Výše dotace:

  • 45 - 65 % nákladů

Podmínky:

  • Prokázaná úspora 30 %
  • Ekologická likvidace starého stroje

Termíny pro podání žádostí:

  • 1. 9. 2022 - 30. 11. 2023

Oprávněný žadatel:

  • malý a střední podnik nebo velký podnik
  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha (rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován)

 

Najděte ten nejvhodnější laser pro vaši aplikaci: Vláknové řezací lasery | ORCA machines

 

S žádostí o dotaci vám pomůžeme, kontaktujte nás:

E. bergmann@orcamachines.cz

T: +420 605 276 308