PODPORUJEME

Jako název naší firmy jsme si zvolili ORCU - kosatku, a to také pro jejich sociální cítění a smysl pro trvalé vztahy. Toto motto se snažíme promítat nejen do naší práce, ale také do vztahů se zaměstnanci, kteří jsou součástí naší široké rodiny. A ze stejného důvodu jsme se letos rozhodli podpořit i organizace, které na světě dělají dobro, protože věříme, že kolik dobra pošleš, tolik se bude šířit jako vlna dál.

V letošním roce jsme stihli podpořit:

Sanitka splněných snů, která plní lidem v pokročilém stadiu nemoci jejich (často poslední) přání.

Koňská oáza- domov pro staré a chromé koně, která umožňuje starým a nemocným koním dožít v klidu a míru tak jak si zaslouží.

Vojtěška - spolek jehož tváří je 13letý Vojta, kterému osud nedal tolik zdraví, kolik by si zasloužil a který také pravidelně pomáhá dětem a mladým lidem se specifickými potřebami a organizacím, které se péči o ně zabývají.

Farma Naděje, kde nachází útočiště nejen hospodářská zvířata z velkochovů, jatek nebo nevyhovujících malochovů.