Kritéria pro posouzení kvality laserového řezání

 

Laserové řezání je proces, který využívá vysoce výkonný laserový paprsek k řezání a tvarování různých materiálů, jako je kov, plast, dřevo a sklo. Tento proces je známý svou vysokou přesností a rychlostí, což z něj činí ideální volbu pro širokou škálu průmyslových a výrobních aplikací. Pro dosažení optimálních výsledků je však důležité porozumět kritériím, podle kterých se posuzuje kvalita laserového řezání. Mezi tato kritéria patří:

 

  1. Kvalita hran: Jedním z nejdůležitějších kritérií pro posouzení kvality laserového řezání je kvalita hran. Dosažení požadované kvality je možné docílit správným výběrem výkonu laserového zdroje a důsledným nastavením řezných parametrů. Zde je rozhodující zručnost a dostatečné zaškolení obsluhy pro obsluhu laseru a také jestli je pro danou výrobu rozhodující kvalita řezu nebo rychlost. U kvality hran hodnotíme hladkost a přesnost řezané hrany. Správná konfigurace řezacího laseru by měla zabezpečit čistou, hladkou hranu s minimem otřepů nebo nečistot. Hrana by také měla být rovná a bez jakýchkoli zubatých nebo nerovných ploch.

 

  1. Rozměrová přesnost: Dalším důležitým kritériem pro posuzování kvality řezání laserem je rozměrová přesnost, což znamená schopnost stroje vyrábět díly, které splňují specifikované rozměry a tolerance. Kvalitní řezací laser by měl být schopen vyrábět díly s vysokou rozměrovou přesností, kterou tato technologie umožňuje. Zde závisí na kvalitním a přesném opracování těla stroje, stabilitě stroje a použití kvalitních pohonů.

 

  1. Zkosení: Jedná se o sklon nebo úhel řezné hrany měřený v procentech tloušťky materiálu. Malý úhel zkosení znamená vysokou úroveň přesnosti a je žádoucí pro aplikace, které vyžadují rovnou a kolmou řeznou hranu. Z tepelných řezacích procesů dosahuje laser nejmenší odchylku hran. Zde je však opět důležitý správný výběr výkonu laseru.

 

  1. Šířka řezné spáry: Laserové řezání je specifické velmi malou šířkou řezu, která umožňuje úsporu materiálu a vyšší přesnosti řezu. Pro dosažení co nejužší řezné spáry je důležité nastavení správných řezných parametrů.

 

  1. Tepelně ovlivněná zóna (HAZ): HAZ je oblast materiálu, která je ovlivněna teplem vznikajícím při řezání laserem. Velikost HAZ může ovlivnit strukturální integritu materiálu a je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při řezání materiálů citlivých na teplo.

 

  1. Vlastnosti materiálu: Kvalita řezání laserem závisí také na volbě použitého materiálu. Různé materiály mají různé vlastnosti, které mohou ovlivnit proces řezání. Některé materiály mohou být například náchylnější k deformaci nebo tavení během řezání, zatímco jiné mohou být obtížněji řezatelné kvůli své tvrdosti nebo tloušťce. Stabilita dodavatele a vhodné složení materiálu zaručuje také stabilitu kvality výpalků.

 

Dosažení vysoké kvality laserového řezání vyžaduje nejen kvalitní vybavení, ale také hluboké znalosti procesu řezání a řezaných materiálů. Dobrý laserový řezací systém by měl vytvářet vysoce kvalitní řezy, které splňují zadané rozměry a tolerance, vytvářet hladké a konzistentní hrany, zpracovávat širokou škálu materiálů a vytvářet hladkou a konzistentní povrchovou úpravu.

 

Jaký CNC vláknový laser je nejvhodnější pro konkrétní aplikaci?

 

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme v ORCA machines pomoci dosáhnout kvalitního laserového řezání, neváhejte se na nás obrátit. Najdeme nejlepší řešení pro vaše konkrétní potřeby a požadavky.